Virheviesti

Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Vieraseliöt uhkana puiden geenivaroille

Kastanjansurmakoro italialaisessa kastanjassa.                     Kuva: Jarkko Hantula.

Runsastuvan maailmankaupan mukana liikkuvat myös erilaiset kasvintuhoojat – joko elävien kasvien tai puisen pakkausmateriaalin mukana. Tämän seurauksena esimerkiksi Pohjois-Amerikan laajat kastanja- ja Itämeren eteläpuolisen Euroopan jalavametsät ovat enää pelkkä muisto.

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen blogista.

Kuva: