Ohjeita ja oppaita

Kartat

  • Vieraslajiportaalin havaintokartoissa käytetty "Maailmankartta" -pohja perustuu avoimeen "Openstreetmap" projektiin.  Sen karttamerkkien selitykset löytyvät täältä.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan esitykset

  • Maa-aineksen mukana kulkeutuvien vieraslajien leviämisen ehkäisy – Ohjeita kotipuutarhureille ja taloyhtiöille. Maa-aineksen siirto-ohjeistus, elokuu 2019 - Tähän ohjeeseen on koottu tiiviisti toimenpiteitä, jotka maa-ainesta, kuten puutarhamultaa, ostavan asiakkaan tulee tietää ja toteuttaa estääkseen haitallisten vieraslajien leviämistä.
     
  • Kurtturuusu - miten tunnistan ja torjun -tiedote, kesäkuu 2019.

Torjutaan yhdessä haitalliset vieraslajit

Suomen luonnonsuojeluliiton opas, joka esittellee EU-asetuksen ja Suomen vieraslajilain ja -asetuksen lajiluettelon.  Lataa julkaisu (SLL 12/2015, pdf, 4 sivua) SLL vieraslajisivut

Vieraileeko puutarhassasi haitallisia vieraslajeja?

Miten tunnistat ja torjut puutarhastasi jättiputken, komealupiinin, kurtturuusun tai jättipalsamin? Entä miltä espanjansiruetana näyttää?

Lataa esitteet klikkaamalla kansikuvaa:

Jättiputki - erittäin vaarallinen vieraslaji -esitePuutarhan vieraslajit haitalliset -esite

 

Itämeren vieraslajiopas

Itämeren vieraslajien tunnistusopas kattaa sekä eläimiä että kasveja: nilviäiset, murtovesisääsket, eläinplanktonin, matalan rantavyöhykkeen äyriäiset, kampamaneetit sekä näkinpartaislevät ja putkilokasvit. Tunnistusopas ei sisällä vieraslajeja ryhmistä polttiais- ja sammaleläimet, panssarisiimalevät tai madot, sillä näiden lajien tunnistaminen morfologian perusteella on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta. Suomessa jo tavattujen lajien lisäksi opas kattaa lajeja, joiden on arvioitu mahdollisesti levittäytyvän Suomeen Itämeren muista osista tai kauempaakin. Yhteensä oppaassa on kuvattu 38 lajia. Opas on kirjoitettu julkaisumuotoon, joka suuren tiedostokokonsa vuoksi on selattavissa ja ladattavissa osissa täällä portaalissa.   Siirry oppaan sivulle

Hyvät käytännöt ovat tarpeen jättiputken, jättipalsamin ja kurtturuusun torjuntaan

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportti esittää  toiminta-alueellaan saatuja kokemuksia ja paikallisesti hyväksi havaittuja toimia jättiputkien, jättipalsamin ja kurtturuusun leviämisen estämisessä. Raportti antaa eväitä vieraskasvilajien torjunnan suunnitteluun myös muilla alueilla sekä auttaa arvioimaan toimintaan liittyviä kustannuksia.

Vieraslajien torjunta Lounais-Suomessa - Hyvät käytännöt