Lepakot (Chiroptera)

Lepakot
(Chiroptera)

Haitallinen vieraslaji (Kansallinen luettelo)

Ilmoita havainto
(lomakkeet.luke.fi)

Havainnot

Ilmoita havainto
(lomakkeet.luke.fi)

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Eläimet (Animalia)
    • Selkäjänteiset (Chordata)
     • Selkärankaiset (Vertebrata)
      • Nisäkkäät (Mammalia)
Kuva: Gregg Yan, CC-BY-SA-4.0
Lepakot (Chiroptera) - Gregg Yan, CC-BY-SA-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Lepakot on luokiteltu kansallisesti merkityksellisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Kansallisesti merkityksellistä haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Lepakoiden osalta kyse on lajeista, jotka eivät ole alkuperäisiä Suomessa tavattavia lajeja. Ryhmään kuuluvien ei-alkuperäisten eli vieraiden lajien tuonti, kasvatus ja ympäristöön päästäminen on kielletty. Haitallinen vieraslaji määritellään EU:n vieraslajiasetuksessa (EU 1143/2014, artikla 3). Määritelmän mukaan 'vieraslajilla' tarkoitetaan eläimen, kasvin, sienen tai mikro-organismin lajin, alalajin tai sitä alemman taksonin elävää yksilöä, joka tuodaan sen luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle, mukaan lukien sen mikä tahansa osa, sukusolut, siemenet, munat tai lisääntymisyksiköt sekä mitkä tahansa hybridit, lajikkeet tai rodut, jotka saattavat selviytyä ja myöhemmin lisääntyä.

Lajit, jotka luontaisesti harhautuvat Suomeen, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin. Myöskään ilmastonmuutoksen aiheuttamat lajien luontaiset siirtymiset eivät kuulu tässä huomioon otettavaksi.

Lisätietoa ryhmään kuuluvista Suomen alkuperäislajeista Suomen lajitietokeskuksesta laji.fi -sivustolta.

Luonnehdinta

Lepakot (lahko Chiroptera) ovat suuri nisäkäslahko. Maailman noin 200 lepakkosuvusta tunnetaan 1116 lajia. Lepakkoheimoja ovat muun muassa hedelmälepakot, siipat, valevampyyrit, leikot ja doggilepakot. Lepakot ovat yöeläimiä ja käyttävät ravinnokseen pääasiassa hyönteisiä. Osa lepakoista syö myös hedelmiä, mettä ja siitepölyä, muutama laji käyttää ravinnokseen toisten nisäkkäiden verta.

Haitat

Vierasperäiset lepakot voivat luontoon päästessään olla uhka monimuotoisuudelle muun muassa levittämällä tauteja luonnonvaraisiin lepakoihin. Lepakot ovat myös uhka ihmisen terveydelle, sillä niiden tiedetään levittävän ihmiselle vaarallisia tauteja kuten raivotautia eli rabiesta ja ebola-virusta.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151725

Kuvauksen laatijat

MMM 2017